Coinsbit印度交易所大空投:免費領取2000多個CIN幣 (~200美金)

Coinsbit印度交易所大空投:免費領取2000多個CIN幣 (~200美金)

Coinsbit India是Cryptic Coinsbit India與Prof-it Limited的合資企業,旨在將最好的加密貨幣交換平台帶到印度。 總部位於愛沙尼亞(Estonia),據報導用戶數量為500萬用戶,每月交易量約為300億美元以上。 它被評為《 2019年亞洲區塊鏈生活》中最好的2018年加密貨幣交易所。它們的優勢包括適時的訂單執行,本地市場洞察力以及多層加密資產安全管理,可為區塊鍊和全球交易所提供全套服務 提供給用戶。

Coinsbit印度交易所賬戶註冊教程

💜 立即註冊賬戶並完成KYC認證以獲得空投獎勵:https://coinsbit.in/referral/389a997e-a4ee-43a8-810a-a20b82b1ae22

💜 閱讀跟多關於該交易所的其他內容: https://coinsbitindia.medium.com/what-are-airdrops-and-how-do-they-work-3f328562f774

💜 Twitter賬戶:https://twitter.com/CoinsbitIndia

💜 加入我們的電報群:https://t.me/jackyangofficial_makemoney

也許您想了解:已收到Coinsbit印度交易所分發的2000個CIN幣(十大常見問題)

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *