Pi Network已有新的先鋒者獲得內轉(IAT),得到內轉Pi幣應特別注意事項

Pi Network已有新的先鋒者獲得內轉(IAT),得到內轉Pi幣應特別注意事項

Pi Network已有新的先鋒者獲得內轉(IAT),得到內轉Pi幣應特別注意事項

時間線

00:00 開場

01:19 第一位先鋒者獲得內轉

02:29 第二位先鋒者獲得內轉

04:41 第三位先鋒者獲得內轉

06:30 第四位先鋒者獲得內轉

07:42 得到內轉應注意事項

09:36 總結

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *