Pi Network KYC認證準確流程 (2021最佳賺錢方法)

Pi Network KYC認證準確流程 (2021最佳賺錢方法)

該文章  會給大家總結下來如何進行KYC自己的賬戶以及預備好的文件,希望對新加入的朋友有幫助。

***歡迎觀看與yoti有關的影片:

💜 Pi Network KYC認證流程 – 本人被選參加KYC的影片:https://youtu.be/OJmSN0I0_1Y

💜 Yoti軟件下載及安裝、KYC程序的影片:https://youtu.be/DVox9BXT10E

💜 閱讀細節文章:https://jackyang96.com/pi-network/280/

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *