Pi Network更新:台灣電話認證開發,比特幣超過20.000美金

Pi Network更新:台灣電話認證開發,比特幣超過20.000美金

Pi Network更新:台灣電話認證開發,比特幣超過20.000美金

哈咯大家好!昨天在群主裡看到消息在台灣已開放電話認證(認證Pi賬戶)並已有朋友進行添加及驗證成功手機號所以特此錄出該影片為大家分享。希望對您會有幫助,要是您還沒有建立安全圈請觀看以下影片以得知建設方法。
*** 觀看與yoti有關的影片:

► 關於我本人:https://instabio.cc/jackyang96

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *