Pi幣首次500個區塊鏈節點之採選進度(Pi Network最新消息)#2020.12.04日 – Jack Yang之博客

Pi幣首次500個區塊鏈節點之採選進度(Pi Network最新消息)#2020.12.04日 – Jack Yang之博客

各位朋友們,大家好!十分榮幸能夠在這繼續跟大家分享、更新關於Pi Network項目。因有Pi我們才來到一起才互相學習互相認識,希望我們可把這份情更加擴展讓Pi來到更多外面朋友們。該影片本人會給大家更新:

– Pi首次500個區塊鏈節點之採選進度

– Pi2020.12.04日下午更新的內容

感謝收看。

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *