Pi Network 將來是否達到100$美金? 更新Pi Network最新消息#2021.07.18日

Pi Network 將來是否達到100$美金? 更新Pi Network最新消息#2021.07.18日

大家好!我們又見面了這個影片呢我們一起去更新一下有關Pi Network的最新消息。希望本期影片對您有幫助。別忘給影片點個讚並分享給您的朋友圈哦。

1./ Pi Network最新消息

@核心團隊:歡迎觀看另一個黑客馬拉松研討會視頻:)。本週,我們的核心團隊開發人員 Hakkyung 將向您展示如何在構建應用程序時使用Pi Payments和 Pi SDK & Sandbox。點擊上方主屏幕上的視頻,了解有關#Buildpi2gether 的更多信息!

Pi Payments:意思为派支付

Pi SDK:一個讓開發者快速構建和測試應用程序的標準化工具,這是針對開發者的功能,小楊也不是非常懂,所以我們大眾派友可以不用理會。

Sandbox:沙盒,一個可以讓開發者部署,測試和運行生態應用的雲空間。這個同樣是針對開發者,但是非常重要。因為開發者開發DAPP時候需要去檢測空間大小,以及數據運行,是否正常。

—> 為開發者更新開源代碼後,重點是SDK和Sandbox在1天內獲得了90K的觀看量,表明很多開發者對這個項目非常感興趣

我非常喜歡一段話:“竹子用了4年的時間,僅僅長了3cm,在第五年開始,以每天30cm的速度瘋狂的生長,僅僅用了六週的時間就長到了15米。其實,在前面的四年,竹子將根在土壤裡延伸了數百平米。做人做事亦是如此,不要擔心你此時此刻的付出得不到回報,因為這些付出都是為了紮根zhágēn。”

結論:最近,Pi Core Team 的工作進展越來越規律,從用戶進步的速度到開放的開發者界面再到 Hackathon,他們一直在更新他們的發展,這是多麼的熱情和強大。 目標是激勵朋友,讓他們安全地開發,告訴他們的朋友,項目從未停止,他們從未停止過,他們會為自己的努力付出高昂的代價。

2. Pi Network 將來是否達到100$美金?

—> 比特幣用了10多年的發展歷史才達到60.000美金 – 世界已證明價值

—> Solana 用了3個多年 -2017年底,價格50美金(頂峰)—> 得到FTX交易所的協助

—> Near Protocol  22/4/2020上主網不過到現在價格才是7美金(頂峰價格)—> 因生態系統為建設好,雖然它的投資金會非常大。

—> Pi Network將來是否達到100美金?當然會達到如果:

  • 成功上主網
  • Dapp超過1000萬應用
  • 橋樑連接各區塊鏈
  • 上有名交易
  • 控制總供應量
  • 解決隱私問題
  • 易貨交易

以上為個人觀點一上主網價格從1-5美金時完全可能,但要達到100美金的話要有時間 –> 給它突破10 –>20–>50–> 100$再到1000$

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *