Pi Network 最新消息#2021.06.06,關注Pi核心團成員Justin Wu聯合舉辦的DEFI峰會,第一個合法接受比特幣支付的國家

Pi Network 最新消息#2021.06.06,關注Pi核心團成員Justin Wu聯合舉辦的DEFI峰會,第一個合法接受比特幣支付的國家

哈咯週末來了!我們又一起去更新Pi Network項目的最新消息吧。希望今天帶來的消息能幫助您更加了解及相信Pi幣。

1. 第一個合法接受比特幣支付的國家

薩爾瓦多正在製定一項法律草案,以成為世界上第一個接受比特幣以及美元作為合法支付方式的主權國家。薩爾瓦多總統納伊布·布克勒 (Nayib Bukele) 在 2021 年比特幣會議 (Bitcoin Conference 2021) 的視頻廣播中(這是在邁阿密Mài’āmì舉行的歷史上最大的比特幣會議)宣布該國與數字錢包公司 Strike建立合作夥伴關係,以使用比特幣技術建設該國的現代金融基礎設施。

2. Pi Network這一周的數據

3. 參加註冊參加註冊由Pi核心團成員Justin Wu聯合組織的DEFI峰會

Justin Wu是一位專門負責#DeFi 的營銷和社區發展

 • Justin Wu曾經聯合舉辦“區塊鏈未來主義者大會”

今年6月份將聯合舉辦“DEFI峰會”——去中心化峰會:

 • 具體時間:2021.06.14-18日

4. Pi應用推出的解說視頻是什麼?

影片總結如下問題是您容易發現騙局的消息、以避免受騙資金。

 • Pi正在於測試階段中未上區塊
 • Pi幣向未上任何交易所或跟其他幣種交易
 • 沒有預售(ICO、IDO)
 • Pi沒有空投(AirDrop),並將不舉行AirDrop
 • Pi核心團隊將不會問你的密碼、秘鑰及助記詞無論是通過郵箱還是其他方式。

怎樣才保護自己的賬戶安全:

 • 關注核心團隊的正式媒體、網站,尤其應用裡發佈的內容。
 • 不要訪問一些可疑的網站、應用 – 以下圖片為Pi正式網站地址(http://minepi.com/ 及 pi.app)
 • 測試Pi幣不是真實幣所以不能進行銷售、交易。
 • 保護好你自己的助記詞、錢包私鑰
 • 分享給您的團隊、朋友有關這些內容,覺得一些可疑有害到pi network可想官方報告 pi.app/support

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *